ZGŁOSZENIA NA KONKURSY

Wszystkie zapisy na konkursy odbywają się w biurze eventu – przygotujcie imię i nazwisko modela, imię i nazwisko oraz studio artysty, otrzymacie naklejkę z numerem i nazwą kategorii, którą przyklejcie obok tatuażu tak aby była widoczna dla oceniających was sędziów. W czasie konkursów czekajcie aż zostaną wywołane odpowiednie numery danej kategorii i wskakujcie na scenę świetnie się prezentować.

APPLICATIONS FOR COMPETITIONS

All entries for the competitions take place at the event office – prepare the name of the model, name and surname of artist as well as the artist’s studio, you will receive a sticker with the number and name of the category which you can stick above tattoo. During the competitions, wait for the appropriate numbers of a given category to be called and jump on the stage to present yourself well.

Sobota zagojone – godz. 14.00

Do konkursów zagojonych mogą przystąpić jedynie tatuaże artystów wystawiających się na TATTOO EXPO OPOLE 2022

Czarno biały
Kolorowy
Cover

Sobota świeże – godz. 18.00

 • Graffiti
 • Neotradycyjny
 • Graficzny
 • Realizm
 • Najlepszy soboty

Niedziela świeże – godz. 18.00

 • Rookie – tylko młodzi stażem artyści, pierwszy rok
  tatuowania lub pierwszy raz na konwencji
 • Dwudniowy
 • Kolaboracja
 • Cartoon
 • Erotic/porn
 • Geometryczny (mandala, kropki, kreski)
 • Najlepszy niedzieli
 • Best of Show – wybierany sporśród wszystkich wystawionych prac

Saturday healed – 14.00

Only healed tattoos of artists exhibiting at TATTOO EXPO OPOLE 2022 can join the healed competitions.

Black and grey
Colour
Cover

Saturday fresh – 18.00

 • Graffiti
 • Neotraditional
 • Graphic
 • Realistic
 • Best of Saturday

Sunday fresh – 18.00

 • Rookie – only young artists, the first year of tattooing or the
  first time at a convention
 • Two days
 • Colaboration
 • Cartoon
 • Erotic/porn
 • Geometric (mandalas, dots, lines)
 • Best of Sunday
 • Best of Show – will be selected from all tattoos shown at contests with
  fresh tattoos

PL

Jedną z głównych zasad na naszym expo jest wystawianie JEDNEGO TATUAŻU W JEDNEJ KATEGORII – pilnujcie tego i wybierajcie dla swoich prac zawsze jedną kategorię.

Konkursy i sprawiedliwa w nich rywalizacjia jest dla nas jednym z głównych priorytetów podczas organizacji konwentu. Dlatego dbamy aby wszystkie zasady były jasno i jednoznacznie opisane. Wszelkie niejasności, pytania prosimy zgłaszać na maila – będziemy pisemnie odpowiadać i wyjaśniać, tak aby każdy wiedział w jakich warunkach przyjdzie mu rywalizować w konkursach.

Również dobór jury jest dla nas ważny i przykładamy się, aby sędziowie byli obiektywni i niezależni wobec ocenianych przez nich artystów.

EN

One of the main rules at our expo is to start with ONE TATTOO IN ONE CATEGORY – keep an eye on it and always choose one category for your works.

Competitions and fair competition in them is for us one of the main priorities during the organization of the convention. Therefore, we make sure that all rules are clearly and unambiguously written down. All ambiguities, questions, please send an e-mail – we will reply and explain in writing, so that everyone knows in what conditions he will compete in competitions.

The selection of the jury is also important to us and we make sure that the judges are objective and independent of the artists they evaluate.