ZGŁOSZENIA NA KONKURSY

Wszystkie zapisy na konkursy odbywają się w biurze eventu – przygotujcie imię i nazwisko modela, imię i nazwisko oraz studio artysty, otrzymacie naklejkę z numerem i nazwą kategorii, którą przyklejcie obok tatuażu tak aby była widoczna dla oceniających was sędziów. W czasie konkursów czekajcie aż zostaną wywołane odpowiednie numery danej kategorii i wskakujcie na scenę świetnie się prezentować.

APPLICATIONS FOR COMPETITIONS

All entries for the competitions take place at the event office – prepare the name of the model, name and surname of artist as well as the artist’s studio, you will receive a sticker with the number and name of the category which you can stick above tattoo. During the competitions, wait for the appropriate numbers of a given category to be called and jump on the stage to present yourself well.

Sobota zagojone – godz. 14.00

Do konkursów zagojonych mogą przystąpić jedynie tatuaże artystów wystawiających się na TATTOO EXPO OPOLE 2022

Czarno biały
Kolorowy
Cover

Sobota świeże – godz. 18.00

 • Rookie – tylko młodzi stażem artyści, pierwszy rok
  tatuowania lub pierwszy raz na konwencji
 • Anty wojenny
 • Nietuzinkowy – najbardziej oryginalny co do miejsca na ciele,
  pomysłu, stylu itd.
 • Cartoon
 • Neotradycyjny
 • Najlepszy soboty

Niedziela godz. 13.30

Do kategorii bonusowej można zgłaszać świeże i zagojone tatuaże artystów wystawiających się na TATTO EXPO 2022

Kategoria bonusowa – moto

Dodatkową kategorią poza głównymi konkursami będzie tatuaż w motywach motoryzacyjnych. Do konkursu stanąć mogą tatuaże świeże jak i zagojone. Będzie jedna nagroda dla najlepszego tatuażu – zestaw mebli ufundowany przez firmę MOTO MEBLE i FETUH.

Wasze prace w tej konkurencji ocenią: Dawid Jurczyk, Dominik Pientka, Tomasz Rzymski.

Niedziela świeże – godz. 17.30

 • Graffiti
 • Filmowy
 • Graficzny
 • Realistyczny
 • Kolaboracja-Dwudniowy
 • Najlepszy niedzieli
 • Best of show – będzie wybierany ze wszystkich tatuaży pokazanych
  na konkursach ze świeżymi dziarami

Saturday healed – 14.00

Only healed tattoos of artists exhibiting at TATTOO EXPO OPOLE 2022 can join the healed competitions.

Black and grey
Colour
Cover

Saturday fresh – 18.00

 • Rookie – only young artists, the first year of tattooing or the
  first time at a convention
 • Against war
 • Extraordinary – the most original as to the place on the body, the
  idea of style, etc.
 • Cartoon
 • Neotraditional
 • Best of saturday

Sunday bonus category – 13.30

Fresh and healed tattoos of artists exhibiting at TATTO EXPO 2022 can be submitted to the bonus category

Bonus category – automotive

An additional category, apart from the main competitions, will be a tattoo in automotive motifs. Fresh and healed tattoos can enter the competition. There will be one prize for the best tattoo – a furniture set funded by MOTO MEBLE and FETUH.

Your works in this competition will be assessed by: Dawid Jurczyk, Dominik Pientka, Tomasz Rzymski.

Sunday fresh – 17.30

 • Graffiti
 • Movie
 • Graphic
 • Realistic
 • Colaboration or Two days
 • Best of sunday
 • Best of show – will be selected from all tattoos shown at contests with
  fresh tattoos

PL

Jedną z głównych zasad na naszym expo jest wystawianie JEDNEGO TATUAŻU W JEDNEJ KATEGORII – pilnujcie tego i wybierajcie dla swoich prac zawsze jedną kategorię.

Konkursy i sprawiedliwa w nich rywalizacjia jest dla nas jednym z głównych priorytetów podczas organizacji konwentu. Dlatego dbamy aby wszystkie zasady były jasno i jednoznacznie opisane. Wszelkie niejasności, pytania prosimy zgłaszać na maila – będziemy pisemnie odpowiadać i wyjaśniać, tak aby każdy wiedział w jakich warunkach przyjdzie mu rywalizować w konkursach.

Również dobór jury jest dla nas ważny i przykładamy się, aby sędziowie byli obiektywni i niezależni wobec ocenianych przez nich artystów.

EN

One of the main rules at our expo is to start with ONE TATTOO IN ONE CATEGORY – keep an eye on it and always choose one category for your works.

Competitions and fair competition in them is for us one of the main priorities during the organization of the convention. Therefore, we make sure that all rules are clearly and unambiguously written down. All ambiguities, questions, please send an e-mail – we will reply and explain in writing, so that everyone knows in what conditions he will compete in competitions.

The selection of the jury is also important to us and we make sure that the judges are objective and independent of the artists they evaluate.

nasz skład sędziowski 2022

To nie są chłopaki z łapanki – oni znają się na swojej robocie i są bezkompromisowi. Sprawiedliwie ocenią Wasze prace pod każdym kątem.

our judges team 2022

These are not the guys who have been tattooing since yesterday – they know their work and are uncompromising. They will judge your work fairly from every angle.

Janos Fehèr

I have been tattooing approx 15 years. The first 5 years were more like having fun but the last 10 years I focus on black and gray realism. Last year I started my new journey in digital sculpting, 3D modeling too.

Alex Van Dutch

The founder of World Tattoo Tattoo Events, the largest online portal fully dedicated to the world of tattoo conventions. He lives in Vietnam where he also owns the Dragon City Ink Tattoo Studio in Da Nang. In the same city he is going to host the first International Tattoo Convention in Da Nang in May 2023. In October 2022 he is going to co-host also the first International Utrecht Tattoo Convention in the Netherlands.

Agah Ozturk

My name is Agah Ozturk. I’m originally from Turkey/Antalya. I’m tattooing almost 11 years. My main style is traditional and neotraditionalish but im happy to do other styles aswell. I lived and worked in Australia 3.5 years. Now i live in Warsaw 1.5 years.