Janusz Więckowski Janusz Więckowski ze studia Studio Szerszeń
Style:new school i realizm.