Chris Garrett – Chris Garrett Ink ze studia Ink Blink pracuje w stylu neotradycyjnym.
mail: chrisgarrettink@gmail.com