Janusz Więckowski Janusz Więckowski ze studia Studio Szerszeń
Style:new school i realizm.

Janusz Więckowski Janusz Więckowski ze studia Studio Szerszeń Style:new school i realizm.