www.facebook.com/szerytattoo
www.instagram.com/herpelz/?hl=pl
szerytattoo@gmail.com
www.facebook.com/detektyw.futro