ewagrzegorczyk92@gmail.com, 794 469 449, www.facebook.com/grzegorczykewa